D. HARI JAGANNADHA RAJU
Chairman (visakapatnam)

P Sanyasi Naidu
President Paderu Division

K Anand Rao
Chairman Paderu Division

P Sagar Kumar
Coordinator

Janaki ramayya
General Secretary